2021-2022

Državno srečanje voditeljev v Celju, 2. 10. 2021

Začetek skavtskega leta na Prevaljah, 3. 10. 2021

Jesenovanje klana v Koprivni, 29.-30. 10. 2021

Jesenovanje IV v Libeličah

Jesenovanje VV na Strojni, 27. 11. 2021

Zimovanje IV v Dravogradu 

Zimovanje PP v Radljah ob Dravi, 3.-4. 3. 2022

Zimovanje VV v Kotljah, 5. 3. 2022

Skupni poletni tabor 2022 v Bistriškem jarku, 22. 7.-31. 7. 2022