VODITELJI

Mavrični panter Koroška 2 (SKVO) v letošnjem letu šteje 12 članov:

 1. Nastja Perovnik (stegovodja, voditeljica PP)
 2. Klemen Skitek (voditelj PP)
 3. Nika Perovnik (voditeljica IV)
 4. Nežka Piko (Voditeljica IV)
 5. Gašper Verhnjak (voditelj IV)
 6. Aljaž Perovnik (voditelj IV)
 7. Blaž Tacer (voditelj VV)
 8. Tina Verhnjak (voditeljica VV)
 9. Marko Prikeržnik (voditelj VV)
 10. Katarina Lodrant (voditeljica VV)
 11. Florjan Verhnjak (SKVO)
 12. Franček Kraner (duhovni asistent)