Obljuba in zakona

 

Zakona volčičev in volkuljic

1. Volčič misli na drugega kakor na samega sebe.

2. Volčič živi v krdelu v veselju in poštenosti.

 

Obljuba volčičev in volkuljic

Obljubljam, da bom z Božjo pomočjo
naredil/a, kar najbolje morem za svoje poboljšanje,
da bom pomagal/a drugim in
izpolnjeval/a zakon krdela.