Molitev veje IV

Molitev čete 

Gospod Jezus, daj

da bo moja vest prema kot visoka smreka,

ki se dviga proti nebu;

da bo moja velikodušnost kot studenec,

ki vedno daje in se nikdar ne izčrpa;

da bo moja duša kristalno čista kot potoki,

ki jih rode brezmadežni snegovi;

da bo moja volja kot granit,

ki se nikdar ne okruši;

da bo imela moja mladost po vseh gorskih stezah

Tebe za prijatelja svoje neprestane poti navzgor;

da bo križ ob poti kakor srečanje s prijateljem.

In tako bodo vedno! Amen.