Veje

Skavtsko skupino ali steg Koroška 2 sestavljajo 3 veje: krdelo - volčiči in volkuljice, četa - izvidniki in vodnice in klan - popotniki in popotnice.

Brez vodstva seveda ne gre. V našem stegu je letos aktivnih 8 aktivnih voditeljic in voditeljev, ki po voditeljskih timih (SVOD) vodijo posametne veje. Njihova skupnost se imenuje SKVO - skupnost voditeljev in voditeljic.

Letos skupaj štejemo 62 članov.