2018-2019

Začetek skavtskega leta, 7.10.2018 v Kotljah

Jesenovanje čete, 23.11-25.11.2018 na Strojni 

Stegovski sprejem LMB, 16.12.2018 na Šentanelu 

Zimovanje VV, 1.3. - 3.3.2019 na Remšniku 

Zimovanje čete, 8.3. - 10.3.2019 na Obretanovem