2018-2019

Začetek skavtskega leta, 7.10.2018 v Kotljah

Jesenovanje čete, 23.11-25.11.2018 na Strojni